Притча за болката

ne badi chasha badi ezero

Един мъдрец се уморил от постоянните оплаквания на своя ученик. Решил да му даде прост урок. Една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал намръщения млад мъж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие.

- Е, каква е на вкус? - попитал той.
- Горчива - отвърнал ученикът.

Учителят се усмихнал, а после казал на младежа да изсипе същата шепа сол в езерото. Двамата отишли до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол във водата, старецът му рекъл:
- Пий сега от езерото.

Вкусил младежът от водата, а учителят отново го попитал:
- Какъв вкус има?
- Сладък - отвърнал той.

Седнал тогава учителят до своя ученик, който толкова му напомнял на самия него преди години и му казал:
- Болката в живота е като шепа сол - нито повече, нито по-малко. Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който я разтваряме. Затова ме чуй - когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие. Не бъди чаша, бъди езеро.

Илюстрация ~ Pinteres