Мъдрости и поговорки от света

След като се ръкуваш с грък, си преброй пръстите.
Албанска поговоркa

Дяволът съблазнил Ева на италиански,
Ева излъгала Адам на бохемски.
Бог ги сгълчал на немски.
А ангелът ги изгонил от Рая на унгарски.
Полска поговоркa

Испанецът е лош слуга, но още по-лош господар.
Английска поговоркa

Безпътна и повлекана като ирландка, отгледана във Франция.
Английска поговоркa

Който ще се храни в Испания, да си вземе и кухнята.
Немска поговоркa

В Америка половин час е 40 минути.
Немска поговоркa

Руснакът знае пътя и въпреки това иска да го упътят.
Немска поговоркa

Свине ли са се хранили тук или латвийци са имали пир?
Полска поговоркa

Има само два вида китайци – китайци, които дават подкупи и китайци, които ги взимат.
Руска поговоркa