Св. Николай Велимирович

Не осигурявайте на децата си парче хляб, а парче душа и съвест ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Не осигурявайте на децата си парче хляб, а парче душа и съвест ╫ Свети Николай ВЕЛИМИРОВИЧ