Св. Николай Велимирович

Бидейки богат, мисли дали ще можеш достойно да понесеш бедността ╫ Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Бидейки богат, мисли дали ще можеш достойно да понесеш бедността ╫ Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ