Таен пазител на Царския кръст, през 50-те години на миналото столетие отец Григорий Пономарьов (1914-1997) е преследван заради вярата си и излежава сурова 16-годишна присъда в далечен Сибир. След освобождаването си той служи в църквите в Зауралието, разкривайки много от чудесата на изповедническото служение на Христос.

Отец Григорий Пономарьов (1914 ~ 1997)

Набелязвай си непременно план за деня: какво трябва да направиш. Труди се над набелязаното и се моли да успееш да го изпълниш. Дневният план е добро средство против леността и нехайството.

Каква голяма услуга ни прави мисленото разглеждане на всеки час! Ще видиш всичко, което в продължение на 60 минути ти е изпратено за духовно възрастване и как ти си се отнесъл към него: посещение на добра мисъл и съвет от твоя приятел - светия Ангел, както и посещение на зла, тъмна сила, на твоя неприятел - посланика от ада. И всичко това - в течение само на един час.

Колко опасно е да си позволяваш отпускане! Достатъчно е да си позволиш нещо малко и последиците са разрушаване на целия духовен градеж. За кратко време може да се срине нещо, което е съзиждано и пазено с месеци.

Главното е да се научиш да възпитаваш в себе си чувство за пълна отдаденост на Божията воля. Помни твърдо: всеки ден, всеки час, каквото и да се случи с тебе - за всичко да благодариш на Господа и във всичко да виждаш не просто случайност, а необходима проверка на твоите духовни сили, на твоята духовна боеспособност.

Още щом се породи злото, гаси го с любов, с мирно отношение към ближните. А после изливай обилно думи на мир и любов върху тази разгаряща се клада, та и въгленче зло да не остане.

Празнословието, осъждането са опасни и труднозабележими клопки, които водят до разрушаване на духовния дом. Знай и помни добре, че те са ти врагове.

Ние се боим да извършим отведнъж големи грехове. А когато проникват постепенно, по малко, на части - свикваме и не се боим да влезем в общение със страшната бесовска сила.

Как можеш да изпълниш първата заповед „Обичай Бога”, ако не изпълниш заръката „Обичай ближния като самия себе си”? Врагът силно ненавижда тази заповед и се старае ежеминутно (без преувеличение) да вселява, първоначално мислено, а после и с думи и на дело, омраза към обкръжаващите ни, а чрез това да въвежда душата ни в ужасяващ духовен мрак - пустота, озлобеност, раздразнителност. Молитвите за другите постигат успех при условие, че се спазва святата наредба: помни, „Бог е любов”. За любещата душа няма никакви препятствия, каквото и да попроси - ще го получи. Само искрено вникни в тази заповед и независимо от каквито и да е морални и физически трудности, животът ти ще стане възвишен и радостен.

Изпитвай себе си всеки ден и час доколко изпълняваш заповедта за любов към ближния. Най-важното е да възпиташ в себе си любов. Още щом усетиш вътрешно охладняване към ближния, раздразнителност или друга проява на безлюбие, незабавно започвай да извикваш от глъбините на душата си молитва за здраве и спасение на онези, срещу които си се изправил, па било то и мислено. Мисленото подценяване на ближния заменяй с пожелание за добри и славни дела. Ползата от това е огромна.

Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Само така можеш да вървиш по пътя на духовния живот.

Приучвай се на мълчание, чрез него се придобива молитва.

Каква огромна лична отговорност е нужна за изпълнението на установеното молитвено правило: в душата си да почувстваш неговата святост, висота, необходимост. Да престанеш да мислиш, че това е твое лично, килийно дело. Не, това е велико обществено служение. Помни това.

Колко съм слаб и непостоянен в своите решения и намерения! И най-малката причина може да наруши нещо толкова важно и необходимо, каквото е молитвата. Помни, че човек е силен само в молитвата. А какво правя аз... Не ценя възможностите да придобия велика сила.

Трябва да възпитаваме в себе си постоянство, а не мимолетни пориви. Пълно отдаване, а не половинчатост. Бедата е в моята разсеяност и разпиляност.

С каквото и да се захващаш, винаги започвай своята работа с молитва, и ще имаш успех.

Трябва да се пазиш от вътрешна раздразнителност, колкото и справедлива и оправдана да ти се струва тя. Всяко осъждане води до раздразнение, до възмущение. Пази се да не би тази мърсотия да залее душевния ти храм, да не го запълни с духа на равнодушието, лекомислието, изоставянето на молитвеното правило.

Най-трудната задача е да пазиш духовния мир в себе си. Господ със Своята благодат ще подкрепи усилията ти. Трябва да гасиш възмущението си с мирни помисли; това се постига чрез молитва. Помни: нищо не е случайно, а ни се изпраща за проверка на духовната ни устойчивост. Господи, помогни!

Превод Александра Карамихалева

Източник: pravmladeji.org
Снимка: port-artur-hram.ru