най-влиятелните фигури в българския политически живот

Последните му думи бяха думи за обич и сговор между българите ♥ Симеон РАДЕВ за Андрей ЛЯПЧЕВ
Последните му думи бяха думи за обич и сговор между българите ♥ Симеон РАДЕВ за Андрей ЛЯПЧЕВ