Най-дългогодишният парламентарист и първи национален омбудсман на България, Гиньо Ганев, ни напусна на 88-годишна възраст. Ние го споменаваме с някои от най-ярките му изказвания, публикувани в книгите "Гиньо Ганев Style" и "Викове и шепот". Нека бъде светъл пътят му към вечността.

В политиката опитността е за предпочитане пред девствеността.

Президентът олицетворява единството на нацията, но затова от него не се изисква лице на икона, а ръце на ратай.

Не се оплаквайте, за да не натъжите Народното събрание. То трябва да бъде бодро.

Това не е звънец, а призивна камбана за депутати, пръснали се из цялата енория на парламента.

Колкото и да изглежда неудобно, заседанието започва.

Чашата с вода на трибуната е за пиене, господине, а не за да оросявате законопроекта! От това той няма да разцъфти по-бързо.

Да не дебатираме повече по члена, а да го поставим най-после на мястото му.

Няма да спечелим, ако само преспим с този текст, а не работим по него.

Вярно е, че Конституцията е като Библията, въпросът е дали има достатъчно вярващи.

Притеснявам се, защото сте се устремил към трибуната сякаш да я прескачате, а не да говорите.

Който поддържа този член, моля да гласува с вдигане на ръка. Вие гласувате ли, господине, или го поддържате с двете си ръце.

Добре е, че избухват пламъци на гнева в тази зала, но по-добре е, че има и пожарникари на разума тук.

Този текст се държи по-скоро като стеснителен параграф, отколкото като изпълнен със съдържание член.

Искате с всяка дума да ковете меч, но не забравяйте, че многото думи ще го сплескат съвсем.

Имаме нужда от още един-два гласа и нека ги почакаме с повече надежда, отколкото идването на Годо.

Как искате да има виждане, като няма поглед?

Вие се оплаквате, че трудно стигате до трибуната, но истината е, че много по-трудно я напускате.

Не се сърдете, господине. Правото да говорите в парламента е като в живота – с времето то се прекратява.

Да не забравяме, че достойнството на парламента е по-голямо от нашето собствено.

Той е оставил себе си на трибуната под формата на писмени бележки.

Реверите и бюстовете натежаха от мартеници и добри пожелания. Да помолим провидението те да се сбъднат.

Вие поискахте думата, а сега се отказвате, така ли? Благодаря Ви за разкаянието.

Първо магнитната карта, после Вие, господине. Така е в техническия век.

Не чувствате ли, господа, че напускаме пределите на закона и крачим в други пространства?

Аргументите Ви са твърде отдалечени от предмета, който се обсъжда. Не искате ли да се приближите?

Тук новата алинея не поправя нещата. Тя придава стихотворен вид на текста, но смисълът му остава смехотворен.

Микрофоните, господине, мога да коригират гласа Ви, но не и мислите Ви.

Приближете се до микрофона, без да го захапвате, разбира се!

Нетърпението да говорите не увеличава правата Ви.

Народните представители да седнат и да не ми казват какво да натискам.

Вкопчили сте се в трибуната, сякаш ще я отнасяте, вместо да помислите, че трябва да я изоставите – времето Ви изтече.

Да почакаме малко, защото се издирват народни представители за предстоящото гласуване.

На вратата има една полувдигната ръка, за която не се знае дали гласува или само се подпира.

Да Ви напомня ли, че в нашия парламент се гласува не със ставане на крака, а с вдигане на ръка.

Мнозина казват, че обичат да слушат, но когато чуят себе си, излизат от залата.

Господине, сега гласувайте спокойно, а после говорете темпераментно. Не смесвайте двете парламентарни действия.

Членуването не е само въпрос на граматика, а и на възможности.

Целия орган за управление ли поддържате или само изпълнителния член, госпожо?

Вие, господине, си служите само с една и съща словесна гарнитура, независимо от законодателното блюдо. Това просто не е вкусно, а и парламентът не е всеяден.

Добре е да сме силни, не само в препинателните знаци, а и в целите изречения. Законът има нужда от тях.

Господине, не прииждайте към трибуната.

Ще прибавя, че колкото тонът на речта Ви става по-оптимистичен, толкова смисълът й става по-мистичен.

Аз се чувствам неудобно и Ви моля и Вие да се почувствате така.

Госпожо, желаният от Вас член го няма в проекта. Търсете го другаде!

Говорете, но не се любувайте на собствените си предложения.

(Из "Гиньо Ганев Style", изд. ИК "Еркюл", София, 1991 г.)

Враждата е ръждата на демокрацията.

Ако пътят ни към демокрацията е доминиран от омразата, то значи, че е миниран.

В политическия живот не е достатъчно позицията да е идейна, а дейна.

Добре е мъжът да бъде по пантофи, лошото е да бъде под чехъл.

Има дамски кожени палта, които стоят заедно с жените в тях като изправени животни.

В смесената компания се чуват мъжки гласове: "Този е силен на деня", "Ние сме силните на деня!". И изведнъж надделява звънък женски смях: "Силни сте през деня, а през нощта..."

Истинската любов не продължава, а всеки ден почва отново.

Да служиш не значи да прислужваш.

Не сграбчвай, когато вземаш.

(Из "Викове и шепот", изд. ИК "Сиела", София, 1998 г.)

Снимки: Fakti.bg, Разлисти новините