Оптимистична теория за нашия народ

Всяко семейство се подчинява на правилото: „Ти хубава и аз хубав - какво да ядем.“ | Иван ХАДЖИЙСКИ
Всяко семейство се подчинява на правилото: „Ти хубава и аз хубав - какво да ядем.“ | Иван ХАДЖИЙСКИ