Ошо за живота

Ако спреш да учиш, умираш. Ученето е жи­вот ♥ ОШО
Ако спреш да учиш, умираш. Ученето е жи­вот ♥ ОШО