Силата… Вътрешната сила. В какво се проявява тя?

Истинската Сила е в приемането, истинската Сила е в пълната откритост и уязвимост, в пълната искреност, в отсъствието на съпротива.

Силата – това е способността да бъдете изцяло вътрешно наивни, „разсъблечени” и открити, винаги да се срещате лице в лице с останалите, без да криете нищо, без да бягате от нищо, да допускате у себе си любовта и дори най-силната болка, всяка истина, всяка реалност. В това е Силата. 

Да бъдете тотално Прозрачни и Живи, да бъдете абсолютно истински и уязвими… Да си позволите да бъдете свръх-чувствителни, свръх-възприемчиви, напълно да се отдадете на Случващото се. Ставайки Беззащитен, ти ставаш Силен. Всяка защита, всяко съпротивление – това е страх, избягване и отказ от собствената Сила. 

Станете Беззащитни.

Силата - означава да се предадеш на това, което е. Да се предадеш – това не е отсъствие на действие, да се предадеш - означава да не вървиш срещу вятъра, а заедно с него. Силата не е в това, да се скриеш от ветровете на живота, а изцяло да се разкриеш и да им се отдадеш, да свалиш всичките си прегради, да проникнеш в живата безкрайна реалност. 

Истинската Сила – това е съгласието с Реалността. 

Ти ставаш по-силен, когато казваш на Живота: „Добре дошъл!”, независимо какво ти носи той. Посрещни го без да се съпротивляваш и с Любов. 

Източник: Море смысла
Илюстрация: Deviantart / Osho by Svikramart