основни правила за живота

Правилата на живота | Намерете 1%, с който да сте съгласни и добавете към него 100% от вашите усилия
Правилата на живота | Намерете 1%, с който да сте съгласни и добавете към него 100% от вашите усилия