Отсъстващи бащи изгубени синове

♥ Предизвикателството за мъжете с отсъстващи бащи е самите те да станат бащите, които са им липсвали
♥ Предизвикателството за мъжете с отсъстващи бащи е самите те да станат бащите, които са им липсвали