Първата и последна свобода

Когато инте­лектът има ръководна роля в човешкия живот, той води до без­прецедентна криза ♥ КРИШНАМУРТИ
Когато инте­лектът има ръководна роля в човешкия живот, той води до без­прецедентна криза ♥ КРИШНАМУРТИ