Първата и последна свобода

Трансформацията е виждането на фалшивото като фалшиво и истинското като истинско ♥ КРИШНАМУРТИ
Трансформацията е виждането на фалшивото като фалшиво и истинското като истинско ♥ КРИШНАМУРТИ