психология на брака

Двойката е „занаятът“ на живота, който се учи постепенно и се усъвършенства непрекъснато ♥ Пиер ДАКО
Двойката е „занаятът“ на живота, който се учи постепенно и се усъвършенства непрекъснато ♥ Пиер ДАКО