родители

Уверените в себе си родители имат естествена власт и авторитет ♥ Патрик ДЕЛАРОШ
Уверените в себе си родители имат естествена власт и авторитет ♥ Патрик ДЕЛАРОШ