Картина ~ Emma Amalia Ekwall (1838-1925)

През 1954 г. по инициатива на УНИЦЕФ, 20 ноември е обявен за Световен ден на детето. На 20 ноември 1959 г. Общата асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето, в която е написано: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”. На 20 ноември през 1989 г. е приета и Конвенцията за правата на детето.

Статистики, закони, писани права...

Какво правим за своите деца в живота истински и всеотдайно – даваме ли им най-доброто от себе си, ставаме ли по-добри и ние? За тях – за най-милото, което е дошло при нас с безусловната си любов, за децата и празника, който ни даряват всеки ден ~ с думите на Халил Джубран.

 Картина ~ Павла Петровича Демидова

Твоите деца не са твои деца…

Твоите деца 
не са твои деца.
Те са синове и дъщери
на копнежа към живот за себе си.
Те идват чрез теб,
но не от тебе,
и макар, че са при тебе,
не ти принадлежат.

Ти можеш да ги дариш с твоята любов,
но не и с твоите мисли,
тъй като те имат собствени мисли.

Ти можеш да дадеш дом на тяхното тяло,
но не и на тяхната душа,
тъй като тяхната душа живее
в дома на утрешния ден,
който ти не можеш да посетиш дори и в своите сънища.

Ти можеш да опиташ
да бъдеш равен на тях,
но не опитвай да правиш тях
равни на себе си,
тъй като животът не върви назад
и не остава в миналото.

Ти си лъкът, от който
твоите деца се изстрелват
като живи стрели.

Остави лъка в ръцете на Стрелеца,
нека носи радост... 

От "Пророкът”, Халил Джубран