„Критерият на педагогиката е само един - свободата.”

Лев Толстой влиза в историята не само като класик на световната литература, но и като педагог. Когато е на 31 години, той основава училище в родната Ясна Поляна, в което безплатно обучава децата по своя методика. Принципите му на възпитание и образование са новаторски за XIX век, а как звучат те с днешна дата, преценете сами. 

(Лев Толстой рассказывает внукам Илье и Соне сказку об огурцах. 1909 г.)

Ограбващото възпитание

Толстой споделял, че детската възраст е първообраз на хармонията, която погубват и унищожават. „Всеки човек живее единствено затова, за да изяви своята индивидуалност. Възпитанието я погубва. Толкова сме уверени в себе си, така мечтателно сме предани на лъжливия идеал по зрялото съвършенство…, и така малко умеем да разбираме и ценим първобитната красота на детето, че бързаме ли, бързаме, да възпитаваме и изправяме набиващите ни се в очите неправилности. Възпитанието ограбва, а не поправя хората.” 

...

Без наказания

„Учението за законността на насилието не само не е допринесло и няма да допринесе за по-доброто възпитание на децата, за по-доброто устройство на обществото и нравствеността на всички хора, вярващи в наказанието, но произведе и ще произвежда неизчислими бедствия – то ожесточава децата, отслабва връзката между хората в обществото и ги развращава с обещанието за ад, лишавайки добродетелта от нейната главна основа.”

...

♥ Две правила бих дал за възпитанието:

Не само да живееш добре, но и да работиш върху себе си, постоянно да се самоусъвършенстваш, и нищо от живота си да не скриваш от децата. По-добре децата да знаят за слабите страни на родителите си, отколкото да чувстват, че у родителите им има скрита и показна страна. Всички трудности на възпитанието произтичат от това, че родителите не само не изправят своите недостатъци, но даже не ги и признават, оправдават ги, не искат да видят и тия недостатъци у децата си… И за да не е страшно да покажеш на децата цялата истина за живота, трябва собствения си живот да сътвориш по-добре или поне по-малко глупаво.

Декември, 1895 г.

...

Творчеството

„Ако в училище ученикът не се научи да твори нищо сам, то и в живота той винаги само ще подражава, ще копира.”

...

Правото на собствено мнение

В училището в Ясна Поляна, всички деца имали право да изказват своята гледна точка в многобройните беседи, които Толстой устройвал. Можели дори да критикуват учителите си. Свободното възпитание, на което учел писателят, предполагало честен и открит разговор. 

„Образоващият трябва да има пълната власт да изразява своето неудовлетворение или пък в крайна сметка да се откаже от това образование, което по инстинкт не го удовлетворява, защото критерият на педагогиката е само един – свободата.

Толстой, „За народното образование”

...

Честността и откритостта

„Децата не можеш ги излъга, те са по-умни от нас. Ние искаме да им докажем, че сме разумни, а те хич не се интересуват от това. Те искат да знаят, честни ли сме ние, правдиви ли сме, добри ли сме, състрадателни, имаме ли съвест, и за нещастие зад нашето старание да им се представим единствено непогрешимо разумни, децата не виждат нищо от останалото.

Да бъдеш правдив и честен с децата, да не скриваш нищо от това, което се случва в душата, това е единственото възпитание.”

...

Източник: culture.ru
Снимка: Лев Толстой рассказывает внукам Илье и Соне сказку об огурцах. 1909 г. tolstoy.ru