„Безделието, което се вижда на някои толкова примамливо, поражда тъга, неудовлетворение и често води до неврастения, отвращение от живота, до разврат и дори до престъпления.“

(1886 ~ 1981)

Възпитание през училищната възраст 

~ Привикване към съзнателно послушание 

Много родители не обръщат внимание на разликата между сляпото послушание на малките деца и съзнателното, с готовност послушание на по-големите, а това често води до лоши последици. В съвсем редки случаи трябва да се иска от по-големите деца сляпо послушание. Те трябва да се приучат да осъзнават и да следват само честното, прекрасното и доброто. Постепенно това, на което сме ги учили, ще стане тяхно убеждение при всички постъпки. 

~ Привикване към труд 

Насаждайте у децата убеждението, че трудът е необходим на човека, че онзи, който не работи, не е полезен на никого, че всяка работа доставя чувство на дълбоко и здраво задоволяване, докато безделието, което се вижда на някои толкова примамливо, поражда тъга, неудовлетворение и често води до неврастения, отвращение от живота, до разврат и дори до престъпления. Макар че въпросът за избор на професия се поставя по-късно, днес всички родители се стремят да създадат от децата си учени, като че ли няма други области за дейност и развитие. Това е голяма заблуда, защото малцина достигат до нещо съществено, като се отдават на науката. Много деца биха напреднали много повече в живота, ако се посветят на практическа дейност, към която имат влечение или дарба. 

В заключение: необходимо е родителите отрано да приучат децата си да живеят в близко общуване с природата и да осъзнаят, че истинско развитие на умствените и телесните способности е възможно само като се спазват неотменните природни закони. 

~ Привикване към вежливост 

Учете децата да бъдат вежливи и учтиви в обноските си към всички, особено към старите хора, защото нашата народна поговорка казва: „Дето стар не се почита, там за добро недей пита.“ Да не се присмиват на често свързаните със старостта физически и морални недостатъци. Говорете им, че човек трябва еднакво да обича всички, без разлика на произхода, че е длъжен винаги да бъде готов да оказва помощ на оногова, който се нуждае от нея, че трябва всякога да мисли не само за себе си, а и за другите. От това човек изпитва вътрешно задоволство, което през целия си живот егоистът никога не може да почувства. 

~ Насаждане на самоувереност

Възпитавайте децата да имат вяра в себе си, научете ги, че човек, преди да се реши да направи нещо, трябва да обмисли и грижливо да избягва бързите решения. Но щом веднъж обмисли, не трябва да се колебае и да се отказва от решението си, освен ако му докажат, че не е прав. Обръщайте внимание на детето върху това, че всеки човек е длъжен да встъпва в живота с определена идея, цел и с твърда увереност в постигането ѝ. Стремежът към целта подсказва и средствата, и начините за нейното достигане. 

Онзи, който се съмнява в себе си, нищо не може да постигне. 

~ Даване на децата на добър личен пример 

Много важен за децата е личният пример на родителите и наставниците. Детето в голяма степен се поддава на влияние и обикновено прави това, което другите вършат пред неговите очи. Поради това родителите трябва да се въздържат от лоши постъпки и лошо държание. Така например, ако родителите пушат, пият, а казват на децата си, че не трябва да пушат и пият, че това е позволено само на възрастните, малко деца ще послушат съвета им. Повечето ще последват примера им, и то в най-скоро време. Който иска да приучи децата си към скромност и въздържание, трябва сам да притежава тия качества. Даването на съвети и предупреждения е без всякакъв ефект. 

~ Привикване към самовнушение 

От полза за детето е, ако сутрин и вечер повтаря по десетина пъти фразата: „Всеки ден във всяко отношение все по-добре и по-добре ми става.“ Тая формула спомага децата да имат прекрасно физическо и душевно състояние. 

~ Премахване на чувството за малоценност у детето 

Това чувство трябва да се отстранява чрез внушение още в зародиш, защото свикне ли детето да се мисли за нищожно, по-късно като мъж или жена пак ще се чувства така, а и другите хора не ще го ценят. Опитайте с внушение да отстранявате от децата това чувство и някои недостатъци (лъжа, кражба и пр.) и да развивате добрите качества, като през време на съня им повтаряте 20-25 пъти онова, което искате да им внушите. 

~ Правилно използване на ученическите ваканции 

През ваканцията учениците непременно да се изпращат на почивка, за да могат да възстановяват силите си, защото при днешните усилени занятия в училище те се чувстват винаги преуморени. Ако не почиват, рискуват да заболеят. 

~ Срещу непокорството и своеволието на детето 

За да няма конфликти между родители и деца, трябва, първо, от ранна възраст детето да свикне да се подчинява на родителите си, да чувства тяхната власт над себе си и задълженията си към тях. Това се постига, като не се допуска то да налага своеволно исканията си, както и да не върши без позволение неща, за които трябва да пита. Второ, детето да се приучи на труд за своите и на семейството нужди. Трудът прави децата послушни и тогава недоразуменията с тях са рядкост. Трето, детето да се приучва на въздържан живот, т. е. на въздържание от каквито и да било излишества. Невъздържаното дете в годините на пубертета е цяло бедствие за семейството. 

Ако всичко това не е направено и недоразуменията станат непоносими, най-добре е детето да се отдели от семейството, като се изпрати на училище в друго селище или като започне да работи и да живее на свои разноски извън бащиното семейство.

От: „Българска народна медицина“ Том 2: „Болести, профилактика и лечение на жената и детето“, Петър Димков, изд. „Астрала“, 2001 г.
Снимка: Петър Димков (1886-1981); petardimkov.com