С болка и любов за съвременния човек

Безразсъдната любов към децата ги прави негодни в живота ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ
Безразсъдната любов към децата ги прави негодни в живота ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ