С болка и любов за съвременния човек

Свещеникът не може никога да затваря вратата си; твърде голяма отговорност носи † Паисий СВЕТОГОРЕЦ
Свещеникът не може никога да затваря вратата си; твърде голяма отговорност носи † Паисий СВЕТОГОРЕЦ