„Децата са като празни касети - на тях ще бъдат записани или неприлични песни, или духовни песнопения.“

Делото на учителя е свято

- Отче, понякога проблемите на педагозите идват не от децата, а от техните колеги.

- В днешно време човек трябва да бъде много разсъдлив и просветен, за да се държи правилно сред колегите си. За всяка една ситуация е необходим много разум и божествено просветление. Дори понякога не трябва да показва, че вярва, а да действа мълчаливо и да говори повече с делата на православния си живот. По този начин ще помогне, без да предизвиква дразнение у другите. Особено в педагогиката някои неща са като тумор, който понякога е доброкачествен, понякога злокачествен. Ако нашият подход към нещата се основава само на логиката, тогава вместо полза ще причиним голяма вреда. Ако туморът е злокачествен, а ние тръгнем направо да го оперираме, ще се получат разсейки. Първо е необходимо внимателно обгаряне.

- Така или иначе, отче, и преподавателите, които искат да свършат нещо добро, срещат трудности, понеже биват ограничавани.

- Ако човек желае, може да намери начин, за да върши нещо положително. Намирали са начин при атеистичните режими, та тук ли няма да намерят. Един човек бе отишъл в България и раздал кръстчета на децата от едно училище. Там обаче имало един комунист, който го видял. Щом учителката разбрала това, отишла и взела кръстчетата от ръцете на децата и им се скарала, че са ги приели. Но когато атеистът си отишъл, учителката сама раздала кръстчетата на децата. Виждаш ли как тя била изрядна и пред закона, и пред Бога? И учителите в Мала Азия през онези трудни години даваха много на народа! Защото се трудеха от сърце. Чувстваха болка за хората, имаха благоговение и жертваха себе си. Ето и свети Арсений Кападокийски колко мъдро постъпвал там във Фараса! Приготвил едно помещение за училище и вместо чинове сложил кози и овчи кожи с вълната. Децата слушали уроците коленичили върху кожите. По този мъдър начин той не дразнел турците, ако се случвало да видят какво става, защото си мислели, че децата се молят. Когато пък искал да изведе децата на екскурзия, водел ги на една своя нива, която била като градина, уж за да вършат работа и им казвал: „Ако случайно видите някой турчин, правете се, че работите нещо. Скършете някой клон, за да си мисли, че чистите градината”. Така и правели горките. Защото ако турците разберели, че ги е извел на екскурзия, щяло да има разправии. Това е - тайно училище! Когато турчинът си тръгвал, децата отново започвали да играят. А през лятото светият по същия начин събирал децата, за да им помага да не прекъсват обучението си и да не забравят това, което са научили.

Затова казвам, че ако човек поиска да свърши нещо полезно за децата, може да го свърши при каквито и условия да се намира.

Велико нещо е добрият учител, особено в наши дни! Децата са като празни касети - на тях ще бъдат записани или неприлични песни, или духовни песнопения. Делото на учителя е свято. Той носи голяма отговорност и ако е внимателен в работата си, може да получи голяма награда от Бога. Нека се старае да учи децата на страх Божий. Педагозите трябва да намират начин да водят децата до познание за Бога и Отечеството.

Нека те посеят семето, пък нищо, че не го виждат да никне. Нищо не отива напразно, в определения момент ще намери своето място. И нека винаги с добро, със снизхождение, с обич да се отнасят към децата. Нека се опитват да пробудят у тях любочестието. На детето е нужна обич, топлина. Много деца са лишени от това у дома си. Ако учителите обикнат децата, ще ги обикнат и децата и така ще вършат по-лесно своето просветно дело. Нас учителят ни биеше с пръчката, когато видеше безредие, но обичаше децата, и децата го обичаха. Нямаше свои деца, затова много обичаше децата.

Ето защо казвам: добри са родителите, които раждат много деца и създават многодетни семейства, но по-добри са съвестните педагози, които възраждат децата на хората и стават свръхмногодетни! Те дават на обществото възродени хора и така то става по-добро.

Из: „Слова Том 1. С болка и любов за съвременния човек“, Старецът Паисий Светогорец, издателство Манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора - Атон, 2006 г.
Изображения: cyprusalive.com