самочувствие

Къде започват високото и ниското ниво на самочувствие? ♥ Ноел БАТЪН
Къде започват високото и ниското ниво на самочувствие? ♥ Ноел БАТЪН