Стабилната самооценка - това е свобода на избора, рационалност и ефективност

Стремежът да бъдем силни, успели, да радваме останалите, е напълно нормален и закономерен, ако имаме свобода и осъзнатост на избора. А това е постижимо едва тогава, когато управляваме себе си със собствени сили, а не чрез механизми, програмирани в структурата на собствената ни самооценка. 

Ето защо хората с неустойчива самооценка е необходимо да преработят и коригират своите реакции, да стабилизират колебанията на мнението, което имат за себе си. След това у тях ще се проявят свободата и осъзнатостта на избора. 

Човекът със стабилна самооценка: 

1. Зачита интересите и мнението на останалите, но не се ръководи от тях в своите действия. Не се старае да се хареса на хората. Чуждото мнение, одобрение или недоволство не влияе на собственото му „Аз”. Той прави това, което съответства преди всичко на интересите му, стараейки се да постъпва и „чисто” по отношение на околните.

2. Силен в отстояване на собствените си интереси и граници. Може да каже „не”, може да влезе в конфликт, ако това се налага в даден момент. Но ако смята, че в конкретна ситуация е по-рационално да отстъпи, да се договори, той прави това с лекота без да смята себе си за слаб и губещ. Неговото „Аз” не зависи от външни събития. 

3. Не сравнява себе си с останалите. За него успехът на другите не означава лично поражение. Той се радва на постигнатото от хората, учи се от тях, не критикува. Приема себе си такъв, какъвто е и приема различията на останалите.

4. Към неуспехите се отнася като към опит, необходим и неизбежен за постигането на резултат. Затова не се предава, не се опитва да избяга при първия неуспех, което определя неговата способност да довежда работата си до логичен завършек. 

5. Не се стреми да бъде най-добър във всички сфери и се съревновава не с останалите, а със самия себе си. Развива се и върви със свое собствено темпо, без да се ориентира по околните. И най-важното – спокоен е и не прецежда събитията в своя живот през собственото си „Аз”, защото случващото се наоколо не предизвиква у него емоционалните вълни, както у човек с нестабилна самооценка. 

Източник и снимка: Mihail Litvak