самооценка

Само жизнено необходимата цел ни позволява да изживеем достойно дните си ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Само жизнено необходимата цел ни позволява да изживеем достойно дните си ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ