Шалва Амонашвили

Детското самоубийство е наказание за възрастните ~ Шалва АМОНАШВИЛИ
Детското самоубийство е наказание за възрастните ~ Шалва АМОНАШВИЛИ