Учителското верую на вдъхновяващия грузински педагог и психолог Шалва Амонашвили. Създадената от него концепция за хуманна педагогика се обръща към личността на детето, отричайки авторитарната и повелителна педагогика. 91-годишният Амонашвили е доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Учители, НЕ правете това

НЕ се опитвайте да „побеждавате“ ученика по време на урок, не доказвайте, че сте по-умни, че го превъзхождате. Бъдете разсеяни понякога, допускайте грешки, забравяйте. Позволете му да ви надвие. За него е много важно да се научи да побеждава.

НЕ унижавайте ученика нито с думи, нито с жестове, нито с намеци.

НЕ упреквайте ученика за минали постъпки.

Недейте да доносничите за него пред родителите му. Защитавайте го, всеки има нужда от подкрепа. Изказвайте всяка дума и мнение с голямо внимание. Помогнете му да привлече, да създаде своя добър образ от бъдещето. Вашата опека трябва да му напомня какъв трябва да стане, а не какъв е бил.

НЕ засрамвайте ученика. Невнимателните, тежки думи могат да убиват. Каквото и да е сторил, постарайте се да го изгладите, да го накарате да осъзнае.

НЕ предавайте ученика!

НЕ бъдете гневни на ученика. Гневът и злобата разрушават живота.

НЕ проявявайте недоверие към ученика. Ако преписва, нека преписва. Помогнете му да се научи да учи без да мами.

НЕ мислете лошо за детето и не го съжалявайте. Гордейте се не със силните, а със слабите, които могат да станат силни.

НЕ правете нищо, което да не служи за възпитанието на детето, то трябва да чувства, че времето прекарано с учителя го възвисява, обогатява. Че е нужен на останалите, че притежава силата да влияе и променя заобикалящия го свят. Така у него се възпитава чувството за самостоятелност и отговорност.

Превод от руски: WebStage
Източник и снимка: Во вкусе не откажешь