„Може ли да се говори в клас кое от децата се учи по-добре от другите? - Не!”

Моят опит ми подсказа да отделя десет въпроса, свързани с работата на подготвителния клас (на шестгодишни деца, които след една година ще бъдат в първи клас), на които бих отговорил с категорично „Не” или „Да”.

Тези „Да” и „Не” и всички останали „Да” и „Не” също, които могат да възникнат в бъдеще при работата с децата, аз извеждам от най-главната и според мен единствено вярна педагогическа позиция, на която ще стоя и занапред:

Децата трябва да се обичат със сърцето на учителя, а за да ги обичаме така, нужно е да се учим как трябва да проявяваме тази обич. Всеки училищен ден, всеки урок трябва да бъде осмислен от учителя като подарък за децата. Всяко общуване с детето трябва да вдъхва у него радост и оптимизъм.

Ето въпросите, на които аз отговарям с „Не”!

1. Може ли да се прилага в подготвителния клас опитът от работата с първи клас без промени? – Не!

2. Може ли да се заставят децата незабавно да изпълняват заповедите и разпорежданията на учителя? – Не!

3. Може ли да се дават на децата задължителни домашни работи? – Не!

4. Може ли да се поставят на децата бележки? – Не!

5. Може ли да се говори в клас кое от децата се учи по-добре от другите? – Не!

6. Може ли да се изисква от децата по време на урок да държат ръцете си отзад? – Не!

7. Нужно ли е да се отнема от детето играчката, която то е донесло в училището? – Не!

8. Може ли да се оставя детето втора година?- Не!

9. Нужно ли е да се изисква от децата да ходят на училище с ученическа униформа, с ученически чанти? – Не!

10. Може ли да се приемат в подготвителния клас деца, на които до 6 години не достигат 2-3 и повече месеци? – Не?

Ето и въпросите, на които моят опит отговаря положително:

1. Нужна ли е специфична методика за работата в подготвителния клас? – Да!

2. Може ли да се прилага в подготвителния клас опитът от възпитателната работа в детската градина с децата от последната група? – Да!

3. Нужно ли е да се насърчават децата да изпреварват учителя при изучаването на учебния материал? – Да!

4. Може ли учителят нарочно да допуска грешки, а децата да ги откриват и поправят? – Да

5. Изисква ли се от учителя артистичност в работата с децата? – Да!

6. Допустимо ли е да се дават на децата разнообразни задачи за свободен избор? – Да!

7. Нужно ли е да се засили самостоятелната работа на децата? – Да!

8. Нужно ли е децата да преценяват урока? – Да!

9. Желателно ли е да се дават на родителите характеристиките на децата и да се подготвят за тях пликове с образци от работите на децата? – Да!

10. Нужно ли е да се провеждат открити уроци за родителите? – Да!

От книгата „Здравейте, деца! Как сте, деца?”, Шалва Амонашвили, Народна просвета, 1989 г.
Снимки: gl-media.com