Силата на разума

Всяка наша стъпка е вид война срещу някого ♥ Ориана ФАЛАЧИ
Всяка наша стъпка е вид война срещу някого ♥ Ориана ФАЛАЧИ