Слова Том 1 С болка и любов за съвременния човек

Днес считат греха за прогрес, а нравствения човек го наричат изостанал ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ
Днес считат греха за прогрес, а нравствения човек го наричат изостанал ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ