„Логиката*, прекословието, инатът, собствената воля, непослушанието, безсрамието, наглостта, това са все характерни черти на дявола.“

„Tartini's Dream“ by Louis-Léopold Boilly (1761-1845)

Грехът и Дяволът

С греха си даваме права на изкусителя над нас

Днес в света има много бесовщина. Дяволът вършее, защото днешните хора са му дали много права над себе си и съответно търпят страшни демонски въздействия. Един човек много вярно казваше: „В древност дяволът се занимаваше с хората. Сега не се занимава! Поставил ги е на пътя си и им казва: „На добър час!”, и хората вървят!” Виждате ли, за да влязат в свинете, демоните от Гадаринската страна поискали позволение от Христа, защото свинете не били дали право на дявола и той нямал право да влезе в тях. Христос позволил на демоните, за да бъдат наказани израилтяните, понеже било забранено да ядат свинско месо (вж. Лук. 8:26-33).

- Отче, някои казват, че дяволът не съществува.

- Да, и на мен някой ми каза: „Извади от френския превод на книгата “Свети Арсений Кападокийски” ония неща, които се отнасят за бесноватите, защото европейците няма да ги разберат. Те не вярват, че съществува дявол!” Всичко си обясняват с психологията. Ако бяха завели ония бесновати от Евангелието на психиатър, биха ги съсипали от електрошокове! Христос е отнел от дявола правото да върши зло. Само ако човек му даде права, тогава може да върши зло. Когато човек не взема участие в тайнствата на Църквата, дава права на изкусителя и претърпява някое демонско нападение.

- Отче, по какъв друг начин човек дава такива права?

- Логиката*, прекословието, инатът, собствената воля, непослушанието, безсрамието, наглостта, това са все характерни черти на дявола. В съответствие със степента, в която човек ги притежава, той бива подложен на външни въздействия от врага. Когато обаче душата се очисти, тогава в нея се вселява Светият Дух и човек придобива благодат. А когато душата се омърси със смъртни грехове, тогава нечистият дух обитава постоянно вътре в нея. Когато е омърсена, но не със смъртни грехове, тогава става достъпна за въздействия на лукавия дух отвън.

За нещастие в наше време хората не искат да изкоренят своите страсти, волята си, не възприемат съвети. Впоследствие започват да говорят безсрамно и нагло и прогонват Божията благодат от себе си. С каквото и да се захване след това човек, не може да има успех, защото е изложен на демонични влияния. Човек вече не владее себе си, защото отвън го командва дяволът. Не е в него - Боже опази! - но макар и отвън, може да го командва.

Когато човек бива изоставен от благодатта, става по-лош и от дявола. Защото някои дела дяволът не ги върши, но заставя хората да ги вършат. Примерно не върши престъпления, но заставя човека да върши престъпления. И така хората стават бесновати.

* Старецът има предвид рационализма, рационалистичното устроение, което всичко обяснява по човешки и няма нужда от Божията помощ, а се стреми егоистично всичко да върши и разбира със свои сили.

...

Из: „Слова Том 1. С болка и любов за съвременния човек“, Старецът Паисий Светогорец, изд. Манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора - Атон, 2006 г.
Снимка: Saint Paisios of Mount Athos, alchetron.com
Изображение: „Tartini's Dream“ by Louis-Léopold Boilly (1761-1845). Illustration of the legend behind Giuseppe Tartini's „Devil's Trill Sonata“, en.wikipedia.org