В Интернет могат да се намерят много изображения, които осмиват съвременното общество и изобличават абсурдните взаимоотношения, в които живеем днес. Но винаги е полезно да си зададем отново въпросите „Какво, все пак правим?“ и „Накъде сме се запътили?“

    

   

  

Снимки: slovenskyviral.com