Проблемът с непрекъснатото използване на съвременните технологии е твърде наболял в последно време, но Antoine Geiger е още по-драстичен, защото за него телефоните, които използваме ежедневно буквално засмукват душите ни. Неговата фотоколекция показва хора, чиито лица са засмукани от телефонните апарати, които използват. „Екранът се е превърнал в обект на масовата субкултура, отделяйки ни от нашите собствени тела, и още по-лошо - от заобикалящия ни свят.“

Снимки: urbanshit.de