Всяка минута от лицето на земята изчезват горски масиви, равняващи се на 48 футболни игрища

Норвегия е първата страна в света, която категорично прие позиция в полза на природата. Страната официално обяви реализацията на нулево обезлесяване на горите си. За да съхрани дърветата, Норвегия се отказва от използването на палмово масло и други суровини, за производството на които е необходимо да се унищожават горски масиви.

В течение на много години Норвегия води последователна политика в защита на горите. През 2015 година тя плати 1 милиард щатски долари на Бразилия, на чиято територия растат около 60% от дъждовните гори на Амазонка. Инвестицията помогна да се съхранят повече от 85 000 кв. километра тропични гори. За последното десетилетие с поддръжката на Норвегия и редица други страни, обемът на обезлесяването в бразилска Амазония е намалял с повече от 75%. Със същата мисия, от 2011 до 2015 година, Норвегия облагодетелства с 250 милиона долара и друга южноамериканска страна – Гаяна.

Следвайки своята политика в защита на горите, Норвегия повече няма да закупува продукция от „горски произход”. Както поясняват еколозите, от много време е известно, че хартия може да бъде произвеждана чрез преработка на отпадъци, за получаването на гориво и строителни материали има достатъчно други източници, а необходимостта от палмово масло е твърде съмнителна. Освен това, държавният пенсионен фонд извади от своя портфейл акциите на компании, произвеждащи целулоза, хартия, въглища и други вредни за опазването на горите производства.

По данни на WWF всяка година нашата планета се лишава от 120 000 до 150 000 квадратни километра гори. WWF дава и нагледен пример – това количество е съпоставимо с изчезването на 48 футболни полета всяка минута. 15% от всички вредни емисии са резултат от световното обезлесяване. То е причина и за ерозията на почвата, нарушава кръговрата на водите и влияе пагубно върху  живота на много животински видове и милиони хора.

Нека пазим горите, природата и Земята.

Източник: National Geographic Russia
Изображения: Vincent van Gogh