Провокациите на деня, лудостта на живота днес, провалът на морала, гротеската на битието. Това вълнува и това рисува художникът Sebastien Thibault. Неговите гениални илюстрации попадат в най-четените световни издания – Time magazine, The New York Times, The Guardian, Rolling Stone Italy, Wall Street Journal, Fortune Magazine, Le Monde, Boston Globe, Billboard, Readers Digest.

Най-новите му произведения носят духа на времето, в което циничното взема връх, а политиката и социалните отношения ни пращат на дъното.

  

Източник: sebastienthibault.com