Насилието над деца е много сериозен и важен въпрос, особено когато става дума за бебета и малки деца, тъй като те не са в състояние да съобщят за положението си, да говорят за това, и следователно са напълно безпомощни и в много по-голям риск от децата в училищна възраст. Ако подозирате, че вашето или друго дете, е жертва на злоупотреба, добре е да обърнете внимание на следните предупредителни знаци:

Поведенчески признаци

Дете, с което се злоупотребява, може да прояви внезапен страх от определено място, само от хора от определен пол или от специфичен външен вид – например жена с дълга кафява коса, мъже с брада и т.н. Може да се чувства неудобно, да избягва контакт или да плаче неистово около други възрастни. Но е възможно и да се страхува да не бъде оставено под грижите на родител насилник.

Противоестествено послушание, стигащо до угодничество, спрямо родители, учители или други обгрижващи и авторитетни фигури, също може да бъде признак за злоупотреба. Или например позата на “настръхнало очакване” – детето се вторачва във възрастните, за да предугади намеренията и желанията им, да реагира удовлетворително и по такъв начин да избегне евентуалното физическо малтретиране.

Децата, които са жертви на насилие са неспособни да се включат в нормална, интерактивна игра с връстниците си.

Децата,  които са жертви на сексуално насилие може да се страхуват, когато трябва да се събличат за къпане или да се чувстват прекалено некомфортно при преглед от лекар. Наблюдават се и признаци на регресия – научените на гърне могат отново да започват да се напикават; да си смучат палеца; да започнат да заекват или да спрат да говорят. Кошмарите също са често срещано явление в тези случаи. Най-явният признак е повишеният сексуален интерес или поведение, несъответстващо на възрастта им.

Емоционални признаци

Внезапни, драстични промени на личността. Ако дете, което е жизнено и уверено стане необичайно тихо и пасивно или дете, което е със спокоен темперамент започне да се държи по-взискателно и агресивно, е промяна, на която трябва да се обърне внимание. Детето може да стане по-малко словоохотливо или да спре общуването почти напълно, без да показва признаци на разстройство на речта като заекване.

Травматизираните деца могат да станат прекомерно груби към други деца, възрастни или животни, като проявяват нехарактерен гняв и агресия.

Физически белези

Нормално е малките деца да се нараняват по време на игра, но има физически белези, които няма как само да си е причинило. Наложително е да се следи за наранявания на части от тялото, по които случайното нараняване е неправдоподобно, като например по бузите, гърдите или бедрата. Също белези, които показват следи от ръка или пръсти, изгаряния от цигари, белези от човешка захапка, фрактури на  кости, особено при деца под 2 години, следи от попарване с вряла вода, такива, които се разливат, маркирайки пътя на водата така, както е била плисната върху детето или следи от синини по раменете, краката или тялото на детето – там, където е било натискано, за да седи или стои в много гореща вода.

При сексуалното насилие явните белези са болка, сърбеж, охлузвания или кървене в гениталната или аналната област; продължително течение от гениталиите или инфекция на уринарния тракт без очевидна причина; стомашни болки или дискомфорт, когато детето се движи или сяда.

Може да се появят проблеми с  апетита, тотална липса на интерес към храната, необяснимо гадене и повръщане или други подобни симптоми, свързани с емоционален дистрес.

Действия, които трябва да предприемете:

Поговорете с хората, които се грижат за детето или с родителите, ако са ваши приятели. Разберете дали и те са забелязали, че детето се държи по различен начин. Имайте предвид, че това е много деликатна ситуация.

В много от доказаните случаи на насилие над дете е често явление хората, които са били в контакт с детето, да са имали подозрение, че то е жертва, а да не са предприемали нищо в съответствие с подозренията си. Понякога тази сдържаност е приключвала с трагичен резултат, който е можело да бъде избегнат.

Сигнализирайте властите – полиция или отдел за закрила на детето. Не е нужно да имате доказателства. Трябва да помните, че когато доверявате вашите подозрения, ще бъдат проведени много проверки от специалисти, обучени в разкриването на насилие над деца. Специализираните власти няма да ви обвинят, ако се окаже, че подозренията ви са безпочвени, нито ще са разгневени от това,че сте им загубили времето. Със сигурност много повече биха предпочели да са уведомени без необходимост, отколкото да не защитят дете, което е насилвано.

Източник и снимки: Wiki How