„Бъдете грижовни към животните” това е посланието, което американският художник и писател Morgan Dennis (1892-1960) отправя към хората в годините на Голяма депресия. Неговата работа стават популярна най-вече заради плакатите с кучета, създадени за American Humane Association's Be Kind to Animals Week през 30-те години на миналия век. Седмицата, посветена на грижите за животните за първи път е отбелязана пред 1915-та, когато няколко добре познати за времето си артисти представят свои тематични картини. Национална организация предлага копия от постери като на Морган Денис на местни компании, които да рекламират своята дейност в долния край на плаката.

Всеки плакат на Денис изобразява дете, което демонстрира грижовен акт, съобразно образователната мисия на организацията. В историята на American Humane Association's Be Kind to Animals Week е отбелязано, че през 1936 г. Шърли Темпъл е била младши председател на събитието – един великолепен жест от изгряващата холивудска звезда, което подчертава силната връзка между децата и животните.

1934, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork by Morgan Dennis

1932, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork of Morgan Dennis

1938, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork of Morgan Dennis

1936, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork of Morgan Dennis

1935, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork of Morgan Dennis

1933, Be Kind to Animals Week poster featuring artwork by Morgan Dennis

Изображения: Collection of Robert Penney, The National Museum of Animals & Society ~ bekindexhibit.org