В бетонни крайречни "амфитеатри" в Дака, Бангладеш, една общност, от деца на улицата живеят със своите любвеобилни бездомни кучета. Разделени от родителите си или сираци в бедняшките квартали на Дака, момчетата са изградили тесни "семейни" взаимоотношения с приетите от тях животни. Това е Robindra Shorbod, един парк, където малки деца се събират и продават рециклирани пластмасови съдове за храна. Търсейки своето убежище, тези момчета неизменно споделят мястото със своите десет верни другари, кучетата Tiger, Romeo, Bullet, Kula, Moti, Michael, Tom, Jax, Lalu и Bagha.

Когато посещава Бангладеш, фотографът Sam Edmonds среща децата благодарение на Obhoyaronno, фондация ангажирана с промяна на широко разпространеното в района, ужасяващо избиване на бездомни кучета. Посветени на хуманните методи за справяне с проблема, Obhoyaronno се грижи за тяхната кастрация, ваксинация и връщането им отново на точната локация, където по-рано са били намерени. Всяко едно от тези десет кучета, за които ни разказва фотографът, носят маркировка на ухото, което означава, че те вече са готови да живеят свободно на улицата и най-вече, че не са инфектирани с бяс.

Sam Edmonds заснема момчетата, всяко с най-скъпият за него приятел. Срещу аскетичен мрак в нежно осветена прегръдка, фотографът ни предава връзката между куче и дете, държащи се здраво в съюз, в който грижата един за друг е в непрестанна отдаденост.
Едно красиво и трогателно свидетелство за дълбока преданост, в условия, където животът е въпрос на оцеляване...

12345678