Стивън Кови

Любовта-чувство е плод на глагола „обичам” ♥ Стивън КОВИ
Любовта-чувство е плод на глагола „обичам” ♥ Стивън КОВИ