Формулиране на личната ни мисия и собствена конституция ♥ Стивън КОВИ

За взаимозависимостта между четирите основни фактора - сигурност, напътствие, мъдрост и сила, чиято хармония прави възможно изграждането на благороден и уравновесен характер, на цялостна личност.

(1932 ~ 2012)

Личната ни конституция

Изявлението за лична мисия, основаващо се на правилни принципи, се превръща в съответна норма за индивида. То се превръща в лична конституция, във фундамент, върху който се градят всички важни, определящи живота решения и е основа за решаването на различните всекидневни проблеми сред разнородните обстоятелства и чувства, изпълващи живота ни. То ни дава неизменна сила и сигурност в ситуации на промяна.

Хората не биха могли да издържат на промяна, ако нямат непроменимо ядро вътре в себе си. Ключът към способността за промяна е непроменимото чувство за това кои сме, за какво живеем и какво ценим.

Имайки формулировка за личната си мисия, т. е. собствена конституция, ние можем лесно да се променяме. Не се нуждаем от предварително взети решения или предразсъдъци. Не се нуждаем от категоризиране и изграждане на стереотипи, за да се приспособим към реалността.

Нашата лична среда също се променя с все по-нарастващо темпо. Тези бързи промени изтощават много хора, които чувстват, че не могат да се справят с живота. Те стават реактивни, дори се предават, надявайки се, че нещата, които им се случват, ще бъдат за тяхно добро.

Но те не би трябвало да постъпват така. В нацистките концлагери, където Виктор Франкъл успява да проумее принципа на проактивността, той открива и колко е важно човек да има цел и да осъзнава ценността и смисъла на живота си. В основата на „логотерапията“ (философията, която той по-късно развива и преподава), е залегнало разбирането, че много от така наречените  умствени или емоционални заболявания, са всъщност симптоми на подсъзнателното чувство за безсмисленост и празнота. Логотерапията спомага да се елиминира тази празнота, като помага на индивида да открие собственото си уникално значение и своето специфично предназначение в живота.

Получите ли веднъж усещане за мисия, вие вече разполагате със същината на вашата проактивност. Разполагате с виждането и ценностите, които ръководят живота ви, и определяте своите краткосрочни и дългосрочни цели. В своя подкрепа имате силата на една конституция, основана върху верни принципи, с която можете да проверите всяко свое решение, засягащо вашето време, талант и енергия.

Сигурност, напътствие, мъдрост и сила

За да напишем своя конституция, трябва да започнем от самия център на нашия Кръг на Влияние, центърът, базиран върху основните ни парадигми, върху призмата, през която виждаме света. Там ние определяме нашето виждане за себе си и света и нашите ценности. Там използваме способността си за саморефлексия, за да изследваме нашите карти, проверяваме дали тези карти описват точно територията и дали парадигмите ни са основани на верните принципи и на реалността. В центъра на своя Кръг на Влияние ние използваме съвестта си като компас, за да открием индивидуалните си таланти и областите, в които можем да ги използваме. Там въображението ни помага да видим крайния резултат, който желаем да постигнем, и ни дава посока и цел на начинанията ни. Това е мястото, където съсредоточените усилия дават най-добри резултати. Ние увеличаваме своя Кръг на Влияние, работейки в самия му център. Това е най-важната работа, която оказва значително влияние върху ефективността ни във всички области на живота.

Нещата, които стоят в центъра на нашия живот, са извор на сигурност, напътствие, мъдрост и сила. 

Сигурността е нашето чувство за стойност и идентичност, нашето емоционално пристанище, самооценката и самоуважението ни, личната ни сила или нуждата от нея.

Напътствието определя посоката на живота ни. Заедно с нашата карта и вътрешната ни отправна система, които интерпретират това, което ни се случва, напътствието се превръща в норми, принципи и безусловни критерии, които във всеки момент управляват решенията и действията ни.

Мъдростта е перспективата на нашия живот, чувството ни за баланс, нашето разбиране за начина, по който различните части и принципи се прилагат и съотнасят един към друг. Тя включва в себе си разбиране, прозорливост и всеобхватност. Тя е неделимо единство и интеграция на отделните елементи.

Силата е способността за действие, мощта и възможността да се довеждат нещата докрай. Тя е жизнената енергия, позволяваща ни да правим избор и да вземаме решения. Тя ни помага да преодоляваме дълбоко вкоренени навици, заменяйки ги с по-ефективни.

Тези четири фактора - сигурност, напътствие, мъдрост и сила - са взаимозависими. Сигурността и точното напътствие водят след себе си мъдростта, а тя, на свой ред, се превръща в искрата или катализатора за освобождаване на силата. Когато тези четири фактора са обединени в цялост, когато са в хармония и се поддържат взаимно, правят възможно изграждането на благороден u уравновесен характер, на цялостна личност.

Тези животоподдържащи фактори обхващат всички измерения на живота. Степента на развитие на всеки един от тях би могла да се отрази върху диаграма като тази на споменатия вече континуум на зрелостта. Ако четирите фактора имат ниски стойности, те са слаби. Това означава, че сте зависими от обстоятелствата, от другите хора и от неща, върху които нямате контрол. Ако имат високи стойности, това показва, че сте в състояние да контролирате живота си. Разполагате с независима сила и основа за богати взаимозависими отношения.

Вашата сигурност лежи някъде в пространството между извънредната несигурност, на единия край, където животът ви понася удари от играещите си с него непостоянни сили, и дълбокото чувство за висока вътрешна стойност и лична сигурност, на другия край. Вашето напътствие варира в пространството между зависимостта ви от социалното огледало и другите нестабилни и променливи външни влияния, на единия край и ясно изразената вътрешно базирана насоченост, на другия край. Вашата мъдрост се намира някъде между една абсолютно неточна карта, при която всичко е объркано и заплетено, и точната карта на живота, при която всички части и принципи са в хармония един с друг. Вашата сила лежи някъде между пълната скованост - ролята на марионетка, и високата проактивност - силата да действате според ценностите си, вместо да бъдете задействани от други хора и обстоятелства.

Къде точно ще се намират тези четири фактора върху вашия континуум, каква ще е степента на тяхнатa интеграция, хармония и баланс, доколко влиянието им върху всеки един аспект от живота ви ще бъде положително, зависи само от вашия център, от основните ви, същностни парадигми.

Избрано от: „Седемте навика на високоефективните хора”, Стивън Кови, изд. „Кибеа“, 2010 г.
Снимка: Prof. Stephen Covey; goodreads

1263 Преглеждания