Сто години за всеки (Рецептите на Петър Димков)

Епидемията от заразна болест се ражда в определен момент, на определено място, по определен „начин“ ♥ Петър ДИМКОВ
Епидемията от заразна болест се ражда в определен момент, на определено място, по определен „начин“ ♥ Петър ДИМКОВ