Гневът убива ~ Петър ДИМКОВ

„Яростната реакция на гнева засяга всички органи, ангажира вегетативната нервна система, провокира сърцето, „посича” мозъка (и мисълта), като нанася практически невъзстановими щети на човека.”

(Портрет на Петър Димков, дело на дъщеря му Лили Димкова)

Съвет:

Избягвайте всичко излишно! Вие сте единица мярка за сравнение, идеална цялост в света. Всичко у вас трябва да бъде уравновесено с оглед на най-доброто (оптималното) изпълнение на задачите си. Човешкото същество е устроено да работи без свръхнатоварване и свръхзапасяване - това е златното правило на живота. Не го забравяйте нито за миг и не правете нищо, което не му съответства!

Напомняне:

Предпазващият се от натоварване, необремененият от непривични чувства човек живее „неусетно” и в това е заключена тайната на неговото щастие.

Не се гневете!

Обяснение:

От всички чувства най-гибелен за човека е гневът: той обезчовечава. Разгневеният светкавично се връща назад към животното. Гневът парализира мисълта с нахлуване на ненормални дози хормони в кръвта, с рязка промяна на нервните реакции. Диагнозата е: гневът убива.

Съвет:

Не се гневете! Избягвайте всякакви поводи, които могат да ви разгневят, каквито и да са причините за това. (Те не са „адекватни” -това лесно се установява след преминаването на гнева.)

Пазете се от емоционалната авантюра на гнева, защото рискувате много - не само изгубеното време, но и нещо несравнимо повече: безкрайните фактически последствия от гнева. Владейте се при всички обстоятелства, не допускайте никога, за нищо на света да ви разгневят!

Напомняне:

Яростната реакция на гнева засяга всички органи, ангажира вегетативната нервна система, провокира сърцето, „посича” мозъка (и мисълта), като нанася практически невъзстановими щети на човека. Последствията от едно разгневяване могат да останат за цял живот. А за колко несправедливи решения, постъпки, мисли е виновен гневът?!

Из: „Рецептите на Петър Димков: 100 години за всеки”, Николай Антонов, Изд Гея-Либрис
* Портрет на Петър Димков, дело на дъщеря му Лили Димкова

35102 Преглеждания