„Лекуването не е само „гълтане” на таблетки или пиене на билки, а мъдро преосмисляне на случилото се с цел да бъде победено.”

Да излекуваш духа си, а не само на болестта и лечебната сила на изкуството ~ съветите на големия наш лечител.

Съвет:

При всеки случай на заболяване, когато подемате лечение с лекарства, билки, в определен план или ред, помнете, че решаващо е състоянието на духа ви, вътрешната ви духовна нагласа да се съпротивлявате, да побеждавате. Болестта не е „химическа реакция” (тоест взаимодействие между лечебни вещества, които се „изливат" върху причинителя на болестта и го унищожават).

Лекуването е сложен процес на цялостно взаимодействие между тяло и дух в съприкосновение с болестта. Преценете най-напред: здрав ли е духът ви, има ли воля да надмогне болестта? Ако няма, никакви лекарства не помагат. Първо трябва да се излекува духът, да се мобилизират неговите сили и да се „хвърлят” срещу болестта!

Напомняме:

Онези, които разглеждат болестта като сложна химическа реакция в организма, гледат опростенчески на нещата. Болестта не е химия, а философия. Лекуването не е само „гълтане” на таблетки или пиене на билки, а мъдро преосмисляне на случилото се с цел да бъде победено. Това изисква преди всичко възмогване на духа. В края на краищата оздравява онзи, който истински желае да оздравее.

Лекувайте се с изкуството!

Обяснение:

Великият мъдрец - народът - отдавна е установил, че определени състояния „лекуват” особеното си въздействие върху заболелия. Лекува хубавата, радостната вест, лекува хубавата песен, лекува изкуството, поднесено в подходящ момент на болния. За какво става дума? Що за чувство е радостта? Най-често тя е породена от съзнанието, от увереността, че животът е точно това, което искаме да бъде. Тази особеност внимателният човек открива и във въздействието на изкуството: то създава реалната илюзия за дълговечност, за тържество на насъщни неща, които правят живота. Между естетическото чувство; пораждано от изкуството, и радостта има множество прилики. Може би те са едно и също, затова и въздействието им е лечебно и незаменимо.

Съвет:

Използвайте изкуството в борбата с болестите, каквито и да са те. Изкуството е велика помощ на човека в историческата му борба ла оцелее и да се развива. Така изкуството помага и при лечение на болестите. Не пропускайте да го използвате!

Напомняне:

Благодатта на изкуството се влива в единния процес на живота заедно с мисълта и духа, които са безсмъртни.

Избрано от „Рецептите на Петър Димков: 100 години за всеки”, Николай Антонов, изд. Гея-Либрис
Снимки: petardimkov.com