Бъдете добронамерени! Раздавайте, за да имате! ♥ Петър ДИМКОВ

„Добронамереността е естественият кислород в атмосферата на човешкия живот.”

(Картина: „Баща ми”, Лили Димкова)

Бъдете добронамерени!

Обяснение: 
Нищо не разкрива така добре същността на човека, както неговата добронамереност. Това е дарбата му да се отнася уважително към живота и себеподобните, да участва в човешката общност и да живее пълноценно. Добронамереността е естественият кислород в атмосферата н а човешкия живот. Индивидът е устроен така, че да общува уважително с хората. Това не е само условие да ги предразполага към себе си, но и начин да участва в живота. Недобронамереният автоматически „се изключва”. В условия на добронамереност човек живее достойно, радва се на здраве, достига дълголетие. Добронамереността е живот.

Съвет:
Бъдете добронамерени! Гледайте с уважение и любов на всекиго дори когато не сте сигурни, че ще ви отвърне със същото. Добронамереността побратимява хората. Тя увеличава човешките сили, подтиква към добро дело, към съучастие. Добронамереният човек е всеотдаен и тъкмо това е предимството му пред всички останали. Защото този, който раздава от себе си на другите, обладан от желание да умножава доброто, да насърчава живота, сам се ползва най-много от това насърчение - по-дълго е здрав.

Напомняне:
Добронамереността е задължително условие за развитие на човечеството, тъй като изразява съгласие с другите, привързаност към общовалидните стойности на живота. Тя е израз и на взаимопомощта, без която съществуването на човечеството е невъзможно.

Бъдете любознателни!

Обяснение:
Любознателността е качество, свързано с цялата личност на човека, с неговото поведение и живот. Изразява стремежа му да проумее света и намери достойното си място в него. Тя е особено важна с това, че изразява живия интерес на човека към света и себеподобните. Тя е един от най- ярките симптоми на живота и Дълголетието. Човек умира, когато престане да се интересува от живота, света и хората.

Съвет:
Бъдете любознателни! Интересувайте се живо от всичко, което около вас, но не за да правите клюка, а за да го проумявате и да помагате то да бъде достойно оценено или опровергано. Любознателните живеят дълго, плодотворно и щастливо. Не позволявайте на незаинтересоваността да ви надмогне, не пропускайте нищо край себе си, без да го разберете. Така ще привикнете да цените онези промени в живота, които го изразяват най-ярко.

Напомняне:
Любознателността глъхне заедно с живота. На старини най-ясният симптом за наближаващия край е загубата й, ленивото тържество на апатията, която изключва човека от света, а скоро и от живота.

♥ Създавайте си добро настроение!

Обяснение:
Доброто настроение съдейства за проява на добронамереност, (която пък е основно качество на човека), но и тя е условие за доброто настроение. Опорните точки за това са в характера на човека, в ясното съзнание на неговата възвишена мисия на земята и особено в съзнанието, че доброто настроение най-точно изразява човечността и е най-необходимото условие за истинския живот.

Съвет:
Не позволявайте да загубите доброто си настроение! Съзнателно го призовавайте и поддържайте! За живия и здравия човек това е задължително. Само по себе си изразява виталност, която истински тържествува, когато е съпроводена от значителни дела, от съзнание за оползотворено време. Бъдете верни на призванието си и последствието ще бъде доброто настроение. Така се създава магическият кръг на въодушевена и безсмъртна жизненост – условие за пълноценен живот и творчески дела.

Избрано от: „Рецептите на Петър Димков: 100 години за всеки”, Николай Антонов, изд. Гея-Либрис
* Картина: „Баща ми”, Лили Димкова, Petar Dimkov & Co

37365 Преглеждания