тревога

Ако чакаш достатъчно дълго, времето ще се оправи ♥ Мъдростта на древна Япония
Ако чакаш достатъчно дълго, времето ще се оправи ♥ Мъдростта на древна Япония