Владимир ЛЕВИ

Когато хората могат да си помогнат, често те не желаят това ♥ Владимир ЛЕВИ
Когато хората могат да си помогнат, често те не желаят това ♥ Владимир ЛЕВИ