Размишленията на известния руски лекар, психолог, психотерапевт и писател, автор на много книги, засягащи различни аспекти на популярната психология Владимир Леви.

В живота никога не бива да подценявате 3 неща – риска, греха и възможността за щастие.

Любопитството е надеждно лекарство против завист – прониквайки зад завесата на външното, винаги откриваш, че няма за какво да завиждаш.

Човекът е като многопластов филм, на който в скрит вид са заснети много неща, а проявител на този филм са другите хора, роли и ситуации. И както знаят фотографите, да откриеш точния проявител съвсем не е лесно.

Нека най-сетне проумеем – обичат не тези, които са полезни, не тези, които са добри. Обичат тези, които обичат. Обичат от нищо и за нищо. Привлекателността няма нищо общо с любовта, и успехът няма, никаква сила и красота, никакъв интелект нямат значение. Любовта няма нищо общо с благодарността. Любовта не може да бъде заслужена, тя се дарява и се приема, или не се приема. Любовта е пълна несправедливост.

Да те унизи може само един човек на света. И този човек си ти самият.

Трагедията на глупака не е в глупостта, а в претенциите на ума.

Депресията е състояние, при което е по-лесно да разтоварите вагон с тухли, отколкото да вдигнете телефона.

Изходът от безизходното положение е точно там, където е и входът.

Говорещият истината е тройно отговорен – за самата истина, за себе си, и за онзи, на когото я казва.

Настроение – това е, как душата приема миналото, как чувства настоящето и как строи бъдещето.

Източник: knigikratko.ru
Снимки: 22-91.ru, jerusalem-korczak-home.com