зависимост

За зрелите хора, които продължават да избират зависимостта от някого - от удобство, от нехайство, от интерес
За зрелите хора, които продължават да избират зависимостта от някого - от удобство, от нехайство, от интерес