зависимост

Предимствата да си зависим от „нещата“, а не от другите хора ♥ Б. Ф. СКИНЪР
Предимствата да си зависим от „нещата“, а не от другите хора ♥ Б. Ф. СКИНЪР