В книгата си „Ракът - Митове и реалност” (изд. „Жануа ’98“) проф. Иван Павлович Неумивакин (1928-2018) продължава линията си на комплексен подход към заболяванията, поставяйки акцент върху най-страшния бич на нашето съвремие - рака. Интересен аспект представлява духовната страна на болестта и виждането на уважавания народен лечител на Русия за сътрудничеството между официалната и алтернативната медицина при лечението на онкологичните заболявания. 

Иван Павлович Неумывакин (1928 ~ 2018) 

Няма такава болест - рак

Известна е печалната статистика: в началото на нашия век всеки тринайсети човек е имал онкологично заболяване, сега боледува всеки четвърти. Ние сме нарушили законите на Природата и продължаваме да въздействаме пагубно на екологичната обстановка, като вредим преди всичко на себе си. Човекът се е изменил качествено, което дава „зелена светлина“ на онкологичните, сърдечносъдовите заболявания, появяват се нови инфекции, които лесно „нападат“ човека с дълбоки нарушения на имунната система. Това налага преразглеждане не само на структурата на нашето здравеопазване, медицината, но и всеки човек трябва да промени своя начин на живот, за да опази здравето си. До какво равнище трябва да повишим грижите за здравето си, да приведем организма си в „бойна готовност“, за да осигурим активно дълголетие, да посрещнем и да победим всяка болест, в това число и рака? В тази книга ще разгледаме тези въпроси и аз ще ви дам практични препоръки.

От Световната здравна организация не дават големи шансове на човечеството. По техни данни след 18 години, около 2030 г., броят на болните от рак ще се увеличи със 75 % в сравнение с днешните показатели. Тази неутешителна информация бе публикувана в списание Lancet Oncology („Онкология“). Изследователите са притеснени от факта, че скокът на растежа на заболяванията ще дойде бързо и рязко. Според версията на експертите човечеството върви към такова бъдеще поради развитието на медицината като цяло. Съвременните постижения позволиха да се овладеят болести, които преди са били смятани за неизлечими. Затова продължителността на живота на населението е по-голяма, отколкото в миналото. По такъв начин броят на възрастните хора расте. Ракът, според мнението на експертите, е болест на възрастта. Следователно, колкото повече възрастни хора има, толкова по-често се регистрират случаи именно с това заболяване (MIG news.com.ua). Около 2030 г. общият брой на възрастните хора ще представлява 22%. Преди 5 години този показател не надвишаваше 16%. През следващите години броят на възрастното население ще се увеличава, а това значи, че ще се увеличават и случаите на заболявания от рак. Освен това Световната здравна организация отбелязва, че ръстът на болестта ще засегне развиващите се страни. Причина за това ще са вредните навици на местните жители. Тук влизат неправилното, прекомерно хранене, игнорирането на спортните занимания и здравия физически труд, употребата на алкохол и пушенето. На първо място в рисковата група попадат мъжете.

И ето го моето мнение: няма такава болест - рак, има състояние, в което се намира организмът, задръстен с шлака, паразити, всякакви нечистотии, обезводнен и други подобни. Раковата нечистотия се развива само в мръсна, безкислородна среда. Общо погледнато, за мене не е важно какъв вид е ракът (обикновен, медуларен или фиброзен), как се развиват раковите клетки, какви са те - плоски, сферични, коя теория за тяхното развитие е вярната. За мене е важна чистотата на организма.

Искаш ли да бъдеш здрав - от теб зависи

Бъдете активни, прочиствайте организма си, живейте близо до естествения начин на съществуване, яжте повече плодове и зеленчуци, придържайте се към разделно хранене, 1-2 часа се занимавайте с физически упражнения. Така животът ви ще стане целеустремен, запълнен с радостите на битието, а не жалко съществуване с надеждата, че някой ще направи нещо за вас… и тогава няма да имате проблеми със здравето.

Ракът - това не е съдба, а начин на живот

Според мен основният проблем на медицината е надценяването на собствените възможности и недооценяването на защитните сили на организма. Болният е научен с помощта на лекаря да се отпуска, при него се е развила насоченост не към здравето, а към болестта. Независимо от хилядите разновидности на болестите, всички те протичат практически еднотипно: реакция на организма, болка, възпаление. По съответен начин се построява и схемата за лечение, независимо от характера на заболяването: противовъзпалително, обезболяващо, общо укрепващо средство, операция, при онкологично заболяване се добавят химиотерапия и лъчева терапия. Пита се, нима лекарят е трябвало да учи 7 години, за да сведе цялото лечение до някакъв стандарт (изключение правят състоянията, които изискват незабавна хирургична или реанимационна помощ, или използването на лекарства при спешни състояния)? Всичко е много просто: болните осигуряват работа на огромната индустрия на здравеопазването, апаратурата, фармацията, т.е. това е пазар, който живее за сметка на болните - колкото повече са те, толкова „по-ефективно“ работи системата. Излиза така, че здравият човек не е нужен на медицината, на лекаря се плаща не за излекуван болен, а за брой болни. Създала се е парадоксална ситуация: колкото по-малко са болните, толкова по-малка е заплатата и лекарите на щат са по-малко. Ние винаги сме се гордели, че в нашата страна лекарите са най-много в света. А че заради тяхната „професионална“ гордост хората страдат, а лекарите не могат и не умеят да им помогнат, не се взема под внимание. Разбира се, абсурдно е да се твърди, че медицината е виновна за това, че у нас има много болни и повече хора умират, отколкото се раждат. Нашето здраве зависи от комплекс от фактори, където социалната среда и условията за живот представляват 55-60%, още 35-40% зависят от самия човек, а медицината отговаря само за 10%. Немаловажна причина за кризата в медицината е фактът, че тя продължава да разглежда човека като линейна система, сбор от прости съставни части, разпределени по отделни направления: кардиология, пулмология, гастроентерология и още други. А човешкият организъм, както и другите живи организми, е нелинейна система и представлява единно цяло, където всичко е взаимносвързано. И медицината, която лекува отделен орган, остава в миналото. Появи се нова наука - синергетика, която изучава сложните системи в техните взаимни връзки и разглежда човека не като сбор от неговите частици, а като нещо по-голямо, обемно, холографско понятие, където физическото и психическото са слети в едно и всяко нещо зависи от другото. Какво да се прави при заболяване? При разрушаването на една система вместо нея като алтернатива се появява по-жизнеспособна, която съдържа в себе си всичко най-добро, което вече е създадено и носи позитивни начала и такава алтернатива е натрупалата многогодишна практика народна медицина, на която аз съм посветил повече от 30 години от 60-годишната си лекарска практика, която на практика доказва, че може да лекува всякакви недъзи, с които не може да се справи официалната медицина.

И така, няма ли изход? Обмислете внимателно следните статистически данни, публикувани в Британското медицинско списание (The British Journal of Cancer): „Резултатите от изследванията, проведени от лондонския университет Queen Mary, един от най-добрите в Британия, свидетелстват, че повече от една трета от случаите на заболявания от рак са провокирани от четири фактора: тютюнопушене, неправилно хранене, алкохол и затлъстяване. По време на работата, която бе ръководена от професора по епидемиология Макс Пъркин, бяха детайлно проучени всички обстоятелства, водещи до онкологични заболявания. Бяха изследвани статистически данни за болни от рак от 1993 до 2007 г. и бяха съставени сравнителни таблици, където се отчитаха различни рискови фактори, като недостига на ултравиолетова светлина, употребата на голямо количество сол и професионалните заболявания и тяхното влияние на състоянието на болните. „Множество хора са убедени, че заболяването от рак е съдба, генетично предразположение и други подобни. Ние се убедихме в хода на нашите изследвания, че не по-малко от 40% от онкологичните случаи биха могли да се избегнат“ - заявява професор Пъркин. Сред рисковите фактори, които водят до раковите заболявания при мъжете, 23% са за тютюнопушенето, 6,1% за недостига на плодове и зеленчуци в храната, 4,9% за въздействието на вредни вещества на работното място, 4,6% за алкохола, 4,1% за наднорменото тегло и 3,5% за злоупотребата със слънчевия загар и солариумите. При жените най-силно изразеният рисков фактор отново е тютюнът (15,6%), следва наднорменото тегло (6,9%), различните видове инфекции, в това число СПИН (3,7%), злоупотребата със загара и солариумите (3,6%), дефицитът на плодове и зеленчуци в храната (3,4%) и алкохолът (3,3%). Значи, какъв е изводът? Ракът не е болест, а състояние, до което сами сте се довели. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЪКВАТЕ!

Защо хората боледуват?

Защото нарушават законите на Природата. Животът е процес, при който се води постоянна борба на противоположностите, на старото и новото, с едновременния стремеж на организма към саморегулиране. Какво се случва при възникването на болестите? На фона на отслабените защитни сили на организма се активизира микрофлората, температурата се покачва. Вместо да дадат възможност на организма сам да се справи с възникналите проблеми, на болния се предписват, а и той сам започва да взема антибиотици, лекарства за сваляне на температурата и други средства, които заместват имунната система и тя в бъдеще няма да действа: защо да работи, ако има изкуствени заместители! Разбира се, някаква част от вирусите и микробите ще загине, но останалите, още по-силни, водейки борба за съществуването си, стават по-устойчиви на приложените средства. Ето защо се появяват лекарства от второ, трето и така нататък поколение. Сега все повече специалисти достигат до извода за инфекционната природа на заболяванията от познатите трихомони, хламиди и подобни на тях паразити, за които трябват все по-силни лекарствени средства, но често с отрицателен резултат. Проблемът не е във вирусите и другите микроби, от които, както се разбра, не можем да се избавим. Всичко опира до състоянието на имунната система.

Но какво ли още ни чака, ако човекът - дете на Природата - не се държи в съответствие с хармоничното равновесие между външната и вътрешната среда в цялото им многообразие. Някои изследователи твърдят, че през този век следва да се очакват още по-опасни инфекции и съответно болести. И ние виждаме потвърждение на това. Всичко опира до самия човек и неговата имунна система, нейната готовност да поддържа нормалното функционално състояние на организма; неговите сили трябва винаги да превъзхождат всеки негативен фактор, включително и на микросвета, който ни населява. Просто тази армия, сред която има не само паразити, но и много полезни микроорганизми, трябва да се държи „под контрол“ и да не й се позволява да се прояви. Откъде се взема патогенната микрофлора в организма? Първата причина е отслабването на организма поради нефизиологичното хранене, лесно усвоими въглехидрати, рафинирани продукти, изделия от фино брашно, пържено, тлъсто, пушено месо, животински белтъчини, мляко и други вредни храни. Организмът на болните хора се храни не с продуктите от разграждането на неотдавна поетата храна, а с продуктите на разпадането, отпадъците от същите тези паразити, което подпомага гнилостните и ферментационни процеси, стимулирани от нарушаването на режима на хранене на организма и липсата на достатъчно движение. Всичко това създава прекрасни условия за активирането на тази биологична „жива кал“ - микроорганизми като трихомона, хламида, кандида и други, които следят организма на енергийно и информационно ниво и могат да правят каквото си искат с него; видът на заболяването няма значение. Просто трябва да се възстанови вътрешната екологична среда, да се освободи от шлаката, калта, като по този начин се включат механизмите на Саморегулация и Самовъзстановяване при проява на достатъчна Самодисциплина - правилото на трите „С“, ако искате да бъдете здрави.

При развитието на рака стресът играе особена роля

Статистиката свидетелства, че онкологичната заболеваемост е съществено по-висока при групи лица, преживели психични и емоционални травми, които водят до стресово състояние - развод, смърт на близки и други подобни. От друга страна, известна е по-ниската онкологична заболеваемост сред вярващите и духовно пречистени хора.

Из: „Ракът - Митове и реалност”, Иван Неумивакин, изд. „Жануа 98”
Източник: 
janua-98.com
Снимка: Иван Павлович Неумывакин (1928-2018)