„Вярата в доброто, вярата в хубавото, в красотата дава сила. Тя крепи човека. А тъжното, мрачно въображение е вяра в нещастието.“

(Портрет на Петър Димков, дело на дъщеря му Лили Димкова)

Значение на душевното състояние на болните при лечението

Душевно разположение

Много важно е при лечението на болните, особено на нервно болните, да се въздейства на духа им, за да се възстанови душевното им спокойствие и равновесие. Душевните вълнения са основната причина за много заболявания. А повод за такива вълнения в живота се срещат често, особено при хората с по-неустойчива нервна система. Поради това всеки трябва да се стреми по възможност да отбягва тяхното вредно влияние, да преодолява гнева, досадата, раздразнението и т. н., да изучи изкуството да живее правилно, да вижда всичко хубаво в живота.

Мечти и блянове

Човек е толкова по-здрав, по-радостен от живота, по-свеж, по-оптимист, колкото повече е възпитал съзнанието си да мечтае. Шестдесет секунди разумно бленуване, мечтане са шестдесет секунди пълен живот - покой за тялото и за психиката. Затова мечтайте колкото можете повече, но разумно! Мечтайте за сила, здраве и успехи в труда! Това ще ви помогне за доброто настроение и психично равновесие, които имат значение за здравето ви.

Вярата и нейната сила

Вярата е семето на всяко чудо! Вярата в доброто, вярата в хубавото, в красотата дава сила. Тя крепи човека. А тъжното, мрачно въображение е вяра в нещастието. Човек, който вярва и знае да иска, постига всичко, а който мисли „не мога“, залоства вратата за всеки успех, за всяка възможност.

Бодрост и добро настроение

По народната медицина най-важната предпоставка при лечение, особено на някоя тежка болест, е живостта на духа, безусловната воля и увереност за оздравяване. Това положение е било застъпвано още от богомилите и преди всичко от Боян Мага. Затова на всички болни трябва преди всичко и винаги да се препоръчва бодрост и добро настроение. Богомилите са учели, че доброто настроение оказва върху човека същото влияние, каквото оказва слънцето върху растението.

Радостта влияе благотворно и на здравите хора. За тях тя играе същата роля, каквато озонът в природата. Когато човек е в добро настроение, диша по-дълбоко и много по-лесно понася и тежкия труд. Радостта удвоява енергията за работа и преди човек да се опита да завладее нещо в света, трябва да завладее радостта от живота.

Песимизъм

Гледането на нещата откъм лошата страна и лошото настроение се отразяват необикновено зле на здравето. Те са главните виновници за голяма част от нервните заболявания. Ето защо всеки трябва да се стреми да бъде винаги весел, защото веселостта е лекарство, от което трябва да се ползува всеки; човек трябва да се смее всякога, когато може - използвайте това безплатно лекарство, което развива гърдите, раздвижва кръвта и увеличава силата на човека.

От: „Българска народна медицина“ Том 1: Природолечение и природосъобразен живот“, Петър Димков, изд. „Астрала“, 2001 г.
*Портрет на Петър Димков, дело на дъщеря му Лили Димкова, lilidimkova.com