Почти всички болести се пораждат в ума ♥ Хазрат Инаят ХАН

„Няма по-лошо заболяване от нарастващото изтощаване на нервите, което означава липса на самоконтрол. Защото животът не си струва да се живее, когато човек изгуби контрол над себе си.“

Психическата природа на заболяванията

Произход на болестите

Почти всички болести се пораждат в ума, дори когато става дума за заразно заболяване. Това не означава, че умът непременно е лош. Ако беше така, добрите хора никога нямаше да боледуват. Но не може да се отрече, че по един или друг начин слабостта на ума е тази, която позволява на болестта да проникне. Други фактори са нехайство, недоглеждане, нередовност – умствена или физическа. Животът и смъртта са две сили – съзидателна и разрушителна – които са в постоянна борба. В зависимост от това, коя сила побеждава, има или добро здраве, или болест и смърт. Тялото трябва да е готово да води тази битка, но още по-важно е участието на ума, и когато той не успее да изпълни ролята си, тялото, въпреки цялата си способност, не може да запази здравето. Ако умът съумее да поддържа здравето, тялото до голяма степен му се подчинява. Като цяло обаче в битката на живота е нужна хармония и на ума, и на тялото.

Въздействието на храната

Тайната на природата е, че животът се поддържа от живот. Така например всички месоядни животни се изхранват с месото на други животни, а понякога и на собствения си вид. Това показва, че животът поддържа тялото си чрез същия елемент, от който е изградено то. Тялото на човека е изградено от храната, която той яде, а животът му се развива в съответствие с живота в храната, която е поел. Малките насекоми, които се хранят с цветя, приемат в тялото си красотата на цветята. Буболечките, които ядат листа, понякога стават зелени и красиви като листо, но онези, които живеят в почвата, имат друг цвят. Това ни подсказва, че тялото на човека е зависимо от храната, която той поема. Прогнилата част на зеленчука или болестта в месото на животното, с което той се храни, ще окажат своето въздействие върху здравето му. Брамините, най-учените и философски настроени хора в целия свят, винаги са отчитали този факт. Въпреки че на Запад се наблюдава непрекъснато развитие на науката и се обсъжда важността на хигиената в живота, съществени неща, свързани с храненето, се пренебрегват – казано накратко, проблемът е в липсата на домашен живот. Повечето хора се хранят на обществени места, което прави невъзможно спазването на здравословен режим. От особена важност е въпросът с животинските храни. Някои животни са чисти, а други – не, и съответно месото в тези случаи е различно. Това оказва огромно влияние върху здравето и ума.

На въпроса, каква е връзката между ума и храната, която тялото поема, може да се отговори така: както алкохолът въздейства на ума, така всеки атом храна има определен ефект. Има три вида храни: саттва, която дава спокойствие; раджас, която стимулира активността; и тамас, която поражда сънливост, леност и объркване. Лечителят трябва да е запознат с всички видове храна и тяхното въздействие, за да даде правилното предписание на пациента, както и да разбере дали храната е причина за заболяването, което в много случаи е така. Самият той трябва да поддържа себе си в такова състояние, че да е способен да лекува успешно.

Самоконтрол

Има много хора, за които можем да кажем, че имат нервен темперамент. Те имат склонността да ходят бързо, да работят припряно, а когато говорят, в бързината изпускат думи и объркват слушателя. Лесно се палят и могат да се разсмеят или заплачат съвсем ненадейно. Това състояние създава известно усещане за радостно вълнение, но изчерпва силите на човека и го лишава от самоконтрол, като накрая води до нервно разстройство. Започва като прекомерна активност, а свършва със слабост. Много умствени заболявания са причинени от това негативно състояние на ума и тялото. Склонността към това състояние се проявява още в най-ранна възраст, особено ако детето от малко е с нервен темперамент. Ако бъде забелязано тогава, подобрението е сигурно. Няма по-лошо заболяване от нарастващото изтощаване на нервите, което означава липса на самоконтрол. Защото животът не си струва да се живее, когато човек изгуби контрол над себе си.

Избрано от: „Лечението. Ментално пречистване и светът на ума“, Хазрат Инаят Хан, ИК „Шамбала“, 2012 г.
Изображения: Course of Mirrors, Уикипедия

22767 Преглеждания