„Хората с астигматизъм имат изкривен поглед върху това какво искат или какво чувстват - зависи дали нарушението е в „окото на волята“, или в духовното (емоционалното) око.“

~ „Всичко може да бъде излекувано“, Мартин Брофман (Изд. „Аратрон“)

Ръководство за лечение на чакрите

ЖЪЛТА чакра

Известна още като: Чакра на слънчевия сплит, център на силата, Манипура.

Местоположение: Слънчевият сплит.

Части на тялото: Частите на тялото, свързани с тази чакра, са мускулите, кожата, дебелото черво, стомахът, черният дроб и другите органи и системи в областта на слънчевия сплит. В ендокринната система с тази чакра е свързан панкреасът.

Сетива: Физическото сетиво, свързано с жълтата чакра, е зрението, следователно и очите.

Съзнание: Аспектите на съзнанието, свързани с тази чакра, включват представите, отнасящи се до силата, властта, контрола, свободата и способността ни да бъдем себе си - да бъдем непринудени. Умствената активност също се асоциира с жълтата чакра.

Тъй като тя е свързана със зрението, може да се твърди, че всеки, който има нарушения в тази област, изпитва напрежение в съответните аспекти на съзнанието.

Нарушенията във физическото зрение отразяват начина ни на живот. Късогледите по-лесно виждат това, което се намира по-близо то тях, отколкото надалеч. Вниманието им е насочено навътре, а не навън. Те реагират на заплахите от външния свят, като се отдръпват вътре в себе си. Те виждат света през филтъра на несигурността или страха и изпитват напрежение не само в жълтата, но и в червената си чакра.

Далекогледите хора виждат по-скоро надалеч, отколкото наблизо. Вниманието им е насочено отвътре навън, те се стараят да го разширят и да оттласнат от себе си това, което е вън от тях. Реакцията им към заплахите от външния свят е да го държат далеч от себе си. Те го виждат през филтъра на гнева или вината и изпитват напрежение не само в жълтата, но и в синята си чакра.

Хората с астигматизъм имат изкривен поглед върху това какво искат или какво чувстват - зависи дали нарушението е в „окото на волята“, или в духовното (емоционалното) око. Те решават, че истинските им чувства или желания по някаква причина са неуместни и намират с какво да ги заменят, като започват да вярват в това, което са избрали, вместо в своята истина. Зрението им подсказва, че възгледите им са неправилни.

Слепотата - ако човек сам си я е създал - означава нежелание да види нещо. Следователно всеки симптом, който засяга зрението, най-напред трябва да се тълкува като нежелание на човека да види нещо или да се заеме с някакъв проблем в живота си, който го прави нещастен. Ако прояви готовност да го разгледа и да признае какви чувства поражда у него, ще му се наложи да предприеме някакви действия, за да го реши.

Далтонизмът показва отношението на човека към определени чакри. Например, ако не може да различава червения от зеления цвят, това означава, че му е трудно да разграничи безопасността от любовта - аспекти на червената и зелената чакра. Когато се реши този проблем, възможно е да се възстанови нормалното възприемане на цветовете.

От гледна точка на ендокринната система, на физическо ниво увреждането на панкреаса (както при диабета) се описва като непоносимост към захарта. Но ако приемем, че човекът сам си е създал този симптом, бихме могли да кажем, че той държи сладките и приятни неща далеч от себе си. Ако се окаже твърде близо до тях, той усеща заплаха, защото смята, че няма да има достатъчно сили да бъде себе си и в него се пробужда емоция, която го отдалечава на безопасно разстояние. Тази емоция е гняв. Следователно диабетът е свързан с потиснат гняв и се появява в такъв период от живота на човека, когато той е ядосан на нещо, но не се чувства достатъчно свободен да го изрази. Тъй като панкреасът се намира откъм емоционалната страна на жълтата чакра, може да тълкуваме този симптом като конфликт с емоциите и непринудеността. Това е емоционална реакция. Ако беше от другата страна, щяхме да го разглеждаме като конфликт с волята.

Диабетът се смята за наследствено заболяване, но имаме достатъчно основание да разглеждаме всяка болест във връзка с начина на живот. Ако детето копира този начин на живот, който е създал у родителите му предразположение към определен симптом, то може да развие същото заболяване. Когато животът се промени, симптомът може да изчезне.

Ако диабетът се приема като отказ от сладките и приятни неща, хипогликемията показва точно обратното. Човекът жадно се стреми към нежност или любов, като се преструва на слаб и безпомощен. Симптомите в другите органи, свързани с жълтата чакра (черен дроб, жлъчка, далак), също говорят за неуспешни опити за справяне с гнева.

Из: „Всичко може да бъде излекувано“, Мартин Брофман, изд. „Аратрон“, 2013 г.
Картини:  DALL - E