желания и стремежи

Ако изживявам желанията си като необходимост и не получа очакваното, аз се обричам на унищожение ~ Хорхе БУКАЙ
Ако изживявам желанията си като необходимост и не получа очакваното, аз се обричам на унищожение ~ Хорхе БУКАЙ